O nás Služby Produkty Kontakty
Novinky
O nás
Co je dCOS? Především samozřejmě Development & Consulting Services.

dCOS však v sobě skrývá i to, jací jsme:
Dynamic - Jsme mladá a dynamická společnost, která se od ostatních odlišuje především svým přístupem k řešením problémů. Při realizaci používáme především nejmodernější technologie a postupy.
Creative - „Kreativita není žádný kouzelný rys. Aby jste byl kreativním člověkem, musíte tvrdě pracovat. Musíte se snažit.“ (R. Keith Sawyer, Ph.D.)

Snažíme se na věci dívat originálním způsobem a kreativně spolupracovat. Pro to je ovšem předpokladem perfektní příprava a dokonalé prozkoumání problému.
Original - dnes je v IT obtížné vytvořit jedinečné dílo, my se o to ale vždy snažíme.
Smart - takový musí být náš produkt. Inteligentní, šikovný a elegantní.

Zároveň dCOS definuje to, co je u nás důležité ve vztahu k zákazníkovi:
Dialogue - otevřená komunikace je jediný způsob pochopení problému a potřeb zákazníka. Ptáme se a nasloucháme.
Challenge - každou zakázku vnímáme jako výzvu...
Opportunity - ...i jako příležitost... Každé setkání se zákazníkem je příležitostí ho lépe pochopit a přesvědčit ho o tom, že když se rozhodl pro nás, rozhodl se správně.
Stability - stabilita vztahů se zákazníky a partnery, v neposlední řadě i stabilita našich produktů, je hlavním krédem naší společnosti.

Služby
V současné době probíhá rekonstrukce této stránky, přijďte nás navštívit opět v pondělí.

Děkujeme za Váš zájem o naší společnost.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat , rádi zodpovíme všechny Vaše otázky.
Produkty
Vodafone Czech Republic a.s. - RTUR
Procesní analýza, návrh workflow engine a jeho vývoj (TIBCO BW process) pro evidenci a řízení procesu zpracování žádostí zákazníků v logistickém systému (vrácení a částečná vracení zboží, opravy telefonů atd.)

Vodafone Czech Republic a.s. - HLR Optimization
Analýza a návrh konceptu optimalizace HLR paměti z pohledu business systémů a migrace zákaznických účtů hromadnou změnou způsobu řízení přístupu zákaznického terminálu ke GPRS síti.

Vodafone Czech Republic a.s. - Selfcare services
Analýza, návrh a vývoj modulární programovací platformy s využitím plug-in technologie pro rychlý vývoj (C#, Microsoft Visual Studio) a jednoduchou údržbu WEB služeb poskytujících informace o zákaznickém účtu, službách zákazníka a správu jeho aktivních služeb.

Vodafone Czech Republic a.s. - SMS Selfcare
Analýza, návrh a vývoj systému pro správu zákaznických účtů a aktivních služeb prostřednictvím SMS zpráv, umožňující jednoduchou údržbu a vývoj (C++, Microsoft Visual Studio) s využitím plug-in technologie.

ICP s.r.o. - intranetový portál
Analýza, návrh a vývoj interního informačního systému poskytujícího následující moduly:
Organizační struktura
 • návrh organizační struktury definováním pozic a zaměstnaneckých karet, popisujících tyto pozice, určujících náplň práce, práva a povinnosti zaměstnance
 • evidence zaměstnanců a jejich zařazení v rámci organizační struktury
 • hodnotící systém zaměstnanců
Evidence majetku
 • tvorba katalogu hmotného a nehmotného majetku s určením zodpovědné osoby v rámci organizační struktury
 • registrace majetku (evidenční, nikoliv účetní) a jeho zařazení do kategorií majetku
Objednávkový systém
 • příjem a správa objednávek s vedením půjčovního kalendáře majetku (notifikační e-mail zprávy o přijetí, schválení a odmítnutí objednávky správcem)
 • kontrola půjčovní doby a zasílání upozornění o jejím překročení
Správa firemních dokumentů
 • návrh a správa struktury typů dokumentů
 • tvorba struktury souborového systému
 • řízení přístupu k dokumentům podle organizační struktury
Tok dokumentů
 • návrh šablony toku dokumentu s přepojením na pozici v rámci organizační struktury
 • vytvoření toku dokumentu s aplikací minimálně jedné a více šablon (slučování šablon)
 • řízení toku dokumentu a kontrola doby zpracování dokumentu
Správa projektů
 • definíce projektů a přidělování úloh zodpovědných osobám
 • plánování úloh v rámci projektů a tvorba projektového grafu
 • kontrola termínů definovaných úloh
 • vkládání projektové dokumentace, přepojení s modulem pro správu firemních dokumentů
Správa projektů
 • definice projektů a přidělování úloh zodpovědných osobám
 • plánování úloh v rámci projektů a tvorba projektového grafu
 • kontrola termínů definovaných úloh
 • vkládání projektové dokumentace, přepojení s modulem pro správu firemních dokumentů
Firemní billboard
 • zobrazování aktuálních informací a novinek zadávaných správcem
 • řízení doby platnosti informací


Kontakty
Jednatel společnosti: Ing. Tibor Lopušan

Adresa:
dCOS s.r.o.
U Černé věže 306/7
České Budějovice
370 01

IČ: 26101301
DIČ: CZ26101301

Info: dcos(at)dcos.cz

O nás Služby Produkty Kontakty
Copyright © 2006 , dCOS s.r.o. All Rights Reserved